ELABORAREA PLANULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ROSPA0009 BEȘTEPE-MAHMUDIA ȘI REZERVAȚIA NATURALĂ DEALURILE BEȘTEPE.

COD PROIECT: SMIS-CSNR 43299

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Obiective

Obiectivul general al proiectului este conservarea biodiversităţii, conştientizarea şi informarea publicului privind importanţa valorilor naturale din aria de protecţie specială avifaunistică Beştepe-Mahmudia şi rezervaţia naturală Dealurile Beştepe.

Obiective specifice:

  1. Eficientizarea managementului ariilor naturale protejate prin elaborarea planului de management integrat pentru ROSPA0009 Beştepe-Mahmudia respectiv rezervaţia naturală Dealurile Beştepe, în concordanţă cu legislaţia în vigoare şi avizarea acestuia de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.
  2. Creşterea gradului de conştientizare şi informare a publicului larg cu privire la statutul ariilor protejate şi conservarea în mod durabil a biodiversităţii.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe finanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romăniei.