ELABORAREA PLANULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ROSPA0009 BEȘTEPE-MAHMUDIA ȘI REZERVAȚIA NATURALĂ DEALURILE BEȘTEPE.

COD PROIECT: SMIS-CSNR 43299

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Activitati

A. Elaborarea / revizuirea planurilor, strategiilor şi măsurilor  de management al ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe (activităţi preliminare măsurilor concrete de investiţii sau conservare)   

 • A.1. Elaborarea Planului de Management integrat pentru Situl Natura 2000 ROSPA 0009 Beştepe –Mahmudia şi rezervaţia naturală Dealurile Beştepe
  • A.1.1. Inventarierea, evaluarea stării de conservare şi cartarea distribuţiei speciilor de interes comunitar şi naţional din ariile naturale protejate vizate de proiect şi a arealelor lor 
  • A.1.2. Analiza şi cartarea mediului fizic (geologie, hidrologie, pedologie, etc.), identificarea formelor de proprietate asupra terenurilor şi a folosinţei terenului din ariile naturale protejate.
  • A.1.3. Elaborarea studiului socio-economic care să fundamenteze planul de management integrat –inclusiv evaluarea impactului antropic asupra speciilor şi arealelor lor.
  • A.1.4. Configurarea şi completarea unei baze de date integrată GIS.
  • A.1.5. Elaborarea metodologiilor  şi a planului pentru monitorizarea stării de conservare a speciilor găzduite de ariile naturale protejate vizate de proiect.
  • A.1.6. Stabilirea măsurilor pentru menţinerea/îmbunătăţirea stării de conservare favorabilă a speciilor şi a arealelor lor din cadrul ariilor naturale protejate vizate de proiect.
  • A.1.7. Reglementarea din punct de vedere al protecţiei mediului a Planului de Management integrat elaborat în cadrul proiectului. 

 

E. Activităţi de consultare, conştientizare şi informare  

 • E1. Conştientizarea şi informarea generală a publicului cu privire la valorile naturale, statutul şi conservarea biodiversităţii din situl Natura 2000 ROSPA0009 Beştepe-Mahmudia şi rezervaţia naturală Dealurile Beştepe.
  • E.1.1. Evaluarea nivelului de cunoaştere şi conştientizare a grupurilor ţintă cu privire la situaţia ariilor naturale protejate.
  • E.1.2. Informarea şi conştientizarea populaţiei, formatorilor de opinie, factorilor de interes şi decizionali locali privind statutul ariilor protejate, a valorilor naturale şi a importanţei conservării biodiversităţii în această zonă.
 • E 2. Acţiuni de informare/consultare a publicului în perioada de elaborare a planului de management integrat.
 • E 3. Publicitatea obligatorie a proiectului.

 

Activităţi de management al proiectului (MP)

 • MP 1. Formare UIP, achiziţia de bunuri şi servicii, implementarea, monitorizarea, controlul şi raportarea proiectului. 
 • MP 2. Auditul proiectului

Pentru informații detaliate despre celelalte programe finanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romăniei.