ELABORAREA PLANULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ROSPA0009 BEȘTEPE-MAHMUDIA ȘI REZERVAȚIA NATURALĂ DEALURILE BEȘTEPE.

COD PROIECT: SMIS-CSNR 43299

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Rezultate

Rezultate aşteptate pe activităţi:

A.1.1. Inventarierea, evaluarea stării de conservare şi cartarea distribuţiei speciilor de interes comunitar şi naţional din ariile naturale protejate vizate de proiect şi a arealelor lor

 • Un studiu de inventariere a speciilor de interes comunitar şi naţional şi evaluarea stării lor de conservare şi a arealelor din ROSPA 0009 Beştepe –Mahmudia şi rezervaţia naturală Dealurile Beştepe
 • hartă GIS cu distribuţia speciilor de interes comunitar şi naţional şi a arealelor lor din ROSPA 0009 Beştepe –Mahmudia şi rezervaţia naturală Dealurile Beştepe

A.1.2. Analiza şi cartarea mediului fizic(geologie, hidrologie, pedologie, etc.), identificarea formelor de proprietate asupra terenurilor şi a folosinţelor terenului din ariile naturale protejate.

 • Un studiu privind cadrul natural şi factorii abiotici caracteristici ariilor naturale protejate: Clima, Solurile, Hidrologia, Geologia şi Geomorfologia
 • Un studiu privind formele de proprietate asupra terenurilor şi a folosinţei terenului din cele două ariile naturale protejate vizate de proiect
 • Două hărţi GIS care să includă: 1. Reprezentarea cadrului natural şi al factorilor abiotici din cele două arii naturale protejate; 2. Reprezentarea tipului de proprietate şi a modului de utilizare a terenurilor din cele două arii naturale protejate;

A.1.3.: Elaborarea studiului socio-economic care să fundamenteze planul de management integrat –inclusiv evaluarea impactului antropic asupra speciilor şi arealelor lor.

 • Un studiu socio-economic şi de evaluare a impactului antropic asupra speciilor de interes comunitar şi a arealelor lor din ROSPA 0009 Beştepe –Mahmudia şi rezervaţia naturală Dealurile Beştepe;
 • hartă în format GIS privind impactul antropic asupra speciilor şi arealelor lor;

A.1.4. Configurarea şi completarea unei baze de date integrată GIS

 • 1 bază de date GIS funcţională şi completată cu hărţile şi datele privind mediul biotic şi abiotic precum şi impactul antropic din cele două arii naturale protejate vizate de proiect;

A.1.5 Elaborarea metodologiilor şi a planului pentru monitorizarea stării de conservare a speciilor găzduite de ariile naturale protejate vizate de proiect

 • 1 Plan de monitorizare a stării de conservare a speciilor de interes comunitar şi naţional din situl Natura 2000 ROSPA0009 Beştepe-Mahmudia şi rezervaţia naturală Dealurile Beştepe cuprinzând protocoalele de monitorizare pentru 5 specii reptile şi 53 specii de păsări;
 • 1 hartă GIS a zonelor de monitorizare;

A.1.6. Stabilirea măsurilor pentru menţinerea /îmbunătăţirea stării de conservare favorabilă a speciilor şi a arealelor lor din cadrul ariilor naturale protejate vizate de proiect.

 • 1 plan de măsuri pentru menţinerea/îmbunătăţirea stării de conservare favorabilă a speciilor şi a arealelor lor din situl Natura 2000 ROSPA0009 Beştepe-Mahmudia şi rezervaţia naturală Dealurile Beştepe conţinând măsuri de conservare pentru 5 specii de reptile şi 53 de specii păsări;

A.1.7. Reglementarea din punct de vedere al protecţiei mediului a Planului de Management integrat elaborat în cadrul proiectului

 • Un Plan de Management integrat pentru Situl Natura 2000 ROSPA 0009 Beştepe–Mahmudia şi rezervaţia naturală Dealurile Beştepe aprobat de autoritatea competentă;

E.1.1. Evaluarea nivelului de cunoaştere şi conştientizare a grupurilor ţintă cu privire la situaţia ariilor naturale protejate

 • 1 studiu privind starea de referinţă şi evoluţia gradului de conştientizare;
 • 400 chestionare completate;

E.1.2. Informarea şi conştientizarea populaţiei, formatorilor de opinie, factorilor de interes şi decizionali locali privind statutul ariilor protejate, a valorilor naturale şi a importanţei conservării biodiversităţii în această zonă.

E.2. Acţiuni de informare/consultare a publicului în perioada de elaborare a planului de management integrat

 • Două dezbateri publice organizate;
 • 100 de participanţi informaţi şi consultaţi;
 • 100 mape de prezentare;

E.3: Publicitatea obligatorie a proiectului

 • 2 conferinţe una de început şi una de încheiere a proiectului organizate;
 • 3 anunţuri de presă publicate în presa locală;

Activităţi de management al proiectului (MP)

 • pagina web despre proiect;
 • 1 UIP constituit;
 • Echipamente necesare funcţionării UIP achiziţionate;
 • Achiziţia serviciilor necesare implementării proiectului realizată;

Pentru informații detaliate despre celelalte programe finanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romăniei.