ELABORAREA PLANULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ROSPA0009 BEȘTEPE-MAHMUDIA ȘI REZERVAȚIA NATURALĂ DEALURILE BEȘTEPE.

COD PROIECT: SMIS-CSNR 43299

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Finalizare proiect POS Mediu , Axa prioritară 4 „Elaborarea planului de management integrat pentru ROSPA0009 Beştepe-Mahmudia şi rezervaţia naturală Dealurile Beştepe”

           Data comunicatului: 05 August 2015                                               

Finalizare proiect POS Mediu , Axa prioritară 4

 „Elaborarea planului de management integrat pentru ROSPA0009 Beştepe-Mahmudia şi rezervaţia naturală Dealurile Beştepe”

 

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea derulează proiectul „Elaborarea planului de management integrat pentru ROSPA0009 Beştepe-Mahmudia şi rezervaţia naturală Dealurile Beştepe”  cod SMIS-CSNR 43299  - proiect finanţat în cadrul POS Mediu, Axa prioritară 4 Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii .

Valoarea totală a proiectului este de 1.212.792 lei, din care 1.091.513 lei finanţare nerambursabilă din FEDR şi 121.279 lei din bugetul de stat . Durata proiectului: 01 iulie 2013 – 31 octombrie 2015.

Pe parcursul derularii proiectului s-au obţinut următoarele rezultate:

ü  O pagina web a proiectului disponibilă la adresa: www.apmtl.ro;

ü  O conferinţă de lansare şi una de final a proiectului;

ü  Două workshop-uri de informare si conştientizare desfăşurate la Nufăru şi Mahmudia si un eveniment dedicat conservării biodiversităţii cu ocazia Zilei  Internaţionale a Păsărilor, desfăşurat în localitatea Nufăru;

ü  Un studiu privind starea de referinţă şi evoluţia gradului de conştientizare a factorilor interesati privind statutul ariilor protejate vizate de proiect;

Studii pentru elaborarea Planului de Management Integrat, după cum  urmează:

- Un studiu de inventarierea speciilor de interes comunitar şi naţional şi evaluarea stării lor de conservare şi a arealelor din ROSPA 0009 Beştepe –Mahmudia şi rezervaţia naturală Dealurile Beştepe,

- Un studiu privind cadrul natural şi factorii abiotici caracteristici ariilor naturale protejate: Clima, Solurile, Hidrologia, Geologia şi Geomorfologia,

- Un studiu privind formele de proprietate asupra terenurilor şi a folosinţei terenului din cele două ariile naturale protejate vizate de proiect,

- Un studiu socio-economic care să fundamenteze planul de management integrat

ü  Două hărţi GIS cu :1. Reprezentarea cadrului natural şi al factorilor abiotici din cele două arii naturale protejate; 2. Reprezentarea tipului de proprietate şi a modului de utilizare a terenurilor din cele doua arii naturale protejate

ü  O hartă GIS cu distribuţia speciilor de interes comunitar si naţional şi a arelaelor lor

ü  O hartă in format GIS privind impactul antropic asupra speciilor si arealelor lor

ü  O hartă GIS a zonelor de monitorizare           

ü  O bază de date integrată GIS funţională si completată cu hărţile şi datele privind mediul biotic şi abiotic precum şi impactul antropic din cele două arii naturale protejate vizate de proiect. Hărţile realizate au fost publicate ca servicii web şi pot fi descoperite şi căutate pe geoportal-ul (http://bio.geoportal-mediu.ro/geoportalbestepe/catalog/main/home.page).

ü  Un plan pentru monitorizarea stării de conservare a speciilor găzduite de ariile naturale protejate vizate de proiect.

ü  Un plan de măsuri pentru menţinerea/ îmbunătăţirea stării de conservare favorabilă a speciilor şi a arealelor lor din cadrul ariilor naturale protejate vizate de proiect.

ü  Două acţiuni de consultare publica a draftului planului de management integrat, in localităţile Beştepe si Tulcea

ü  Un Plan de Management Integrat al ROSPA 0009 Beştepe-Mahmudia şi rezervaţia naturală Dealurile Beştepe

Toate rezultatele proiectului pot fi vizualizate pe pagina web a proiectului: www.apmtl.ro.

De asemenea, anunţăm publicul interesat că în data de 10 august 2015, ora 11.00 se va desfăşura la sala de şedinţe a APM Tulcea, conferinţa de final a proiectului „Elaborarea planului de management integrat pentru ROSPA0009 Beştepe-Mahmudia şi rezervaţia naturală Dealurile Beştepe”

 

p. DIRECTOR EXECUTIV                                                                                          

Laura Daniela MATETOVCI

Date de contact: Manager de proiect ,  Elena MICU                                                                                         

tel: 0240510620 /Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe finanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romăniei.