ELABORAREA PLANULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ROSPA0009 BEȘTEPE-MAHMUDIA ȘI REZERVAȚIA NATURALĂ DEALURILE BEȘTEPE.

COD PROIECT: SMIS-CSNR 43299

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Anunt public pricind decizia de incadrare a Planului de management integrat pentru ariile protejate ROSPA0009 Beştepe – Mahmudia şi rezervaţia naturală Dealurile Beştepe

Unitatea de Implementare a Proiectului din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Tulcea, cu sediul în mun.Tulcea, str. 14 Noiembrie nr.5, beneficiar al Planul de management integrat pentru ariile protejate ROSPA0009 Beştepe – Mahmudia şi rezervaţia naturală Dealurile Beştepe,  anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare a planului, parcursă în conformitate cu H.G. nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri şi programe si a Ordinului 19/2010 - Ghid metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, ca planul menţionat nu necesita evaluare de mediu sau evaluare adecvata si se va supune procedurii de adoptare fara aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza luării deciziei:

• Planul de management al ROSPA0009 Beştepe-Mahmudia şi rezervaţia naturală Dealurile Beştepe constituie un act de reglementare a tuturor activităților ce se derulează în interiorul suprafeței sitului pentru a se asigura atingerea obiectivului asigurării stării favorabile de conservare a habitatelor și speciilor pentru care a fost desemnat situl;

• Scopul acestui plan de management este menţinerea stării favorabile de conservare a speciilor interes național/comunitar şi a habitatelor lor, specii pentru a căror conservare a fost desemnate situl ROSPA0009 Beştepe Mahmudia rezervaţia naturală Dealurile Beştepe în contextul dezvoltării durabile a comunităţilor locale de pe teritoriul sitului.

Obiectivele Planului de Management sunt:

a) Conservarea speciilor de interes comunitar/național și a habitatelor acestora - menţinerea/creşterea nivelului populaţiilor acestor specii în sit;

b) Promovarea și aplicarea unor forme de vizitare și turism în concordanţă cu obiectivele de conservare ale sitului;

c) Îmbunătăţirea atitudinii populației faţă de valorile naturale ale sitului, prin informare, conştientizare, implicare și educare a adulților și a tinerei generații în spiritul protecției naturii;

d) Asigurarea unui management integrat eficient și adaptabil în vederea realizării obiectivelor.

       Informaţiile cu privire la planul menţionat pot fi consultate la sediul APM Tulcea, str.14 Noiembrie, nr.5, tel.0240510622, de luni până joi între orele 08,00-16,30 şi vineri între orele 08,00-14,00.

      Observaţiile publicului se vor primi in scris la  APM Tulcea, telefon/fax 0240/510622, 0240/510621, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe finanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romăniei.