ELABORAREA PLANULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ROSPA0009 BEȘTEPE-MAHMUDIA ȘI REZERVAȚIA NATURALĂ DEALURILE BEȘTEPE.

COD PROIECT: SMIS-CSNR 43299

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Evenimente

Vineri, 14 August 2015 14:17

in data de 10 August 2015, APM Tulcea a desfasurat Conferinta de final a proiectului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea, în calitate de beneficiar al proiectului „Elaborarea  planului de management integrat pentru ROSPA0009 Beştepe-Mahmudia şi rezervaţia naturală Dealurile Beştepe” COD SMIS-CSNR 43299 şi de custode al celor două arii protejate, a organizat Conferinţa de final a proiectului  în data de 10 august 2015 ora 11.00.  Evenimentul s-a desfasurat în sala de şedinţe a  APM Tulcea, str 14 Noiembrie  nr. 5 .

Scopul acestei conferinţe a fost acela  de a a face cunoscute informaţii legate de proiectul implementat: obiectivul general şi obiectivele specifice, acţiunile derulate şi rezultatele obtinute, perioada de derulare, sursa de finanţare, factori implicaţi, etc. 

 

Vezi agenda evenimentului aici

Prezentare proiect

Fotografii

Brosura

Miercuri, 05 August 2015 16:01

Planul de Management al RO SPA009 Bestepe-Mahmudia si Rezervatia naturala Dealurile Bestepe

Vizualizeaza Planul de Management al RO SPA009 Bestepe-Mahmudia si Rezervatia naturala Dealurile Bestepe aici

Miercuri, 05 August 2015 13:37

Finalizare proiect POS Mediu , Axa prioritară 4 „Elaborarea planului de management integrat pentru ROSPA0009 Beştepe-Mahmudia şi rezervaţia naturală Dealurile Beştepe”

           Data comunicatului: 05 August 2015                                               

Finalizare proiect POS Mediu , Axa prioritară 4

 „Elaborarea planului de management integrat pentru ROSPA0009 Beştepe-Mahmudia şi rezervaţia naturală Dealurile Beştepe”

 

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea derulează proiectul „Elaborarea planului de management integrat pentru ROSPA0009 Beştepe-Mahmudia şi rezervaţia naturală Dealurile Beştepe”  cod SMIS-CSNR 43299  - proiect finanţat în cadrul POS Mediu, Axa prioritară 4 Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii .

Valoarea totală a proiectului este de 1.212.792 lei, din care 1.091.513 lei finanţare nerambursabilă din FEDR şi 121.279 lei din bugetul de stat . Durata proiectului: 01 iulie 2013 – 31 octombrie 2015.

Pe parcursul derularii proiectului s-au obţinut următoarele rezultate:

ü  O pagina web a proiectului disponibilă la adresa: www.apmtl.ro;

ü  O conferinţă de lansare şi una de final a proiectului;

ü  Două workshop-uri de informare si conştientizare desfăşurate la Nufăru şi Mahmudia si un eveniment dedicat conservării biodiversităţii cu ocazia Zilei  Internaţionale a Păsărilor, desfăşurat în localitatea Nufăru;

ü  Un studiu privind starea de referinţă şi evoluţia gradului de conştientizare a factorilor interesati privind statutul ariilor protejate vizate de proiect;

Studii pentru elaborarea Planului de Management Integrat, după cum  urmează:

- Un studiu de inventarierea speciilor de interes comunitar şi naţional şi evaluarea stării lor de conservare şi a arealelor din ROSPA 0009 Beştepe –Mahmudia şi rezervaţia naturală Dealurile Beştepe,

- Un studiu privind cadrul natural şi factorii abiotici caracteristici ariilor naturale protejate: Clima, Solurile, Hidrologia, Geologia şi Geomorfologia,

- Un studiu privind formele de proprietate asupra terenurilor şi a folosinţei terenului din cele două ariile naturale protejate vizate de proiect,

- Un studiu socio-economic care să fundamenteze planul de management integrat

ü  Două hărţi GIS cu :1. Reprezentarea cadrului natural şi al factorilor abiotici din cele două arii naturale protejate; 2. Reprezentarea tipului de proprietate şi a modului de utilizare a terenurilor din cele doua arii naturale protejate

ü  O hartă GIS cu distribuţia speciilor de interes comunitar si naţional şi a arelaelor lor

ü  O hartă in format GIS privind impactul antropic asupra speciilor si arealelor lor

ü  O hartă GIS a zonelor de monitorizare           

ü  O bază de date integrată GIS funţională si completată cu hărţile şi datele privind mediul biotic şi abiotic precum şi impactul antropic din cele două arii naturale protejate vizate de proiect. Hărţile realizate au fost publicate ca servicii web şi pot fi descoperite şi căutate pe geoportal-ul (http://bio.geoportal-mediu.ro/geoportalbestepe/catalog/main/home.page).

ü  Un plan pentru monitorizarea stării de conservare a speciilor găzduite de ariile naturale protejate vizate de proiect.

ü  Un plan de măsuri pentru menţinerea/ îmbunătăţirea stării de conservare favorabilă a speciilor şi a arealelor lor din cadrul ariilor naturale protejate vizate de proiect.

ü  Două acţiuni de consultare publica a draftului planului de management integrat, in localităţile Beştepe si Tulcea

ü  Un Plan de Management Integrat al ROSPA 0009 Beştepe-Mahmudia şi rezervaţia naturală Dealurile Beştepe

Toate rezultatele proiectului pot fi vizualizate pe pagina web a proiectului: www.apmtl.ro.

De asemenea, anunţăm publicul interesat că în data de 10 august 2015, ora 11.00 se va desfăşura la sala de şedinţe a APM Tulcea, conferinţa de final a proiectului „Elaborarea planului de management integrat pentru ROSPA0009 Beştepe-Mahmudia şi rezervaţia naturală Dealurile Beştepe”

 

p. DIRECTOR EXECUTIV                                                                                          

Laura Daniela MATETOVCI

Date de contact: Manager de proiect ,  Elena MICU                                                                                         

tel: 0240510620 /Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Joi, 25 Iunie 2015 11:20

Geoportal Bestepe

In cadrul activitatii A1/Subactivitatea A1.4. a fost realizat GeoPortal Bestepe, un portal de date spatiale realizat in cadrul proiectului "Elaborarea planului de management integrat pentru ROSPA0009 Bestepe-Mahmudia si rezervatia naturala Dealurile Bestepe".

Pentru a permite diseminarea rezultatelor proiectului în cadrul unei aplicaţii web de cartografiere, respectiv în geoportal, hărţile realizate in cadrul proiectului au fost publicate ca servicii web pe serverul GIS. Serviciile web de hartă vor putea fi distribuite în diferite aplicaţii web, vor face vizibile resursele cartografiate, în aplicaţii geoportal sau în diferite alte aplicatii ce vor integra functionalităţi GIS, fără a fi necesara dezvoltarea acestor funcţionalităţi sau stocarea şi administrarea datelor GIS la nivel local. În acest sens, resursele proiectului pot fi descoperite şi căutate în baza metadatelor din geoportal-ul (http://bio.geoportal-mediu.ro/geoportalbestepe/catalog/main/home.page).

 

Vineri, 12 Iunie 2015 10:44

Anunt public pricind decizia de incadrare a Planului de management integrat pentru ariile protejate ROSPA0009 Beştepe – Mahmudia şi rezervaţia naturală Dealurile Beştepe

Unitatea de Implementare a Proiectului din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Tulcea, cu sediul în mun.Tulcea, str. 14 Noiembrie nr.5, beneficiar al Planul de management integrat pentru ariile protejate ROSPA0009 Beştepe – Mahmudia şi rezervaţia naturală Dealurile Beştepe,  anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare a planului, parcursă în conformitate cu H.G. nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri şi programe si a Ordinului 19/2010 - Ghid metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, ca planul menţionat nu necesita evaluare de mediu sau evaluare adecvata si se va supune procedurii de adoptare fara aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza luării deciziei:

• Planul de management al ROSPA0009 Beştepe-Mahmudia şi rezervaţia naturală Dealurile Beştepe constituie un act de reglementare a tuturor activităților ce se derulează în interiorul suprafeței sitului pentru a se asigura atingerea obiectivului asigurării stării favorabile de conservare a habitatelor și speciilor pentru care a fost desemnat situl;

• Scopul acestui plan de management este menţinerea stării favorabile de conservare a speciilor interes național/comunitar şi a habitatelor lor, specii pentru a căror conservare a fost desemnate situl ROSPA0009 Beştepe Mahmudia rezervaţia naturală Dealurile Beştepe în contextul dezvoltării durabile a comunităţilor locale de pe teritoriul sitului.

Obiectivele Planului de Management sunt:

a) Conservarea speciilor de interes comunitar/național și a habitatelor acestora - menţinerea/creşterea nivelului populaţiilor acestor specii în sit;

b) Promovarea și aplicarea unor forme de vizitare și turism în concordanţă cu obiectivele de conservare ale sitului;

c) Îmbunătăţirea atitudinii populației faţă de valorile naturale ale sitului, prin informare, conştientizare, implicare și educare a adulților și a tinerei generații în spiritul protecției naturii;

d) Asigurarea unui management integrat eficient și adaptabil în vederea realizării obiectivelor.

       Informaţiile cu privire la planul menţionat pot fi consultate la sediul APM Tulcea, str.14 Noiembrie, nr.5, tel.0240510622, de luni până joi între orele 08,00-16,30 şi vineri între orele 08,00-14,00.

      Observaţiile publicului se vor primi in scris la  APM Tulcea, telefon/fax 0240/510622, 0240/510621, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Luni, 25 Mai 2015 12:21

Anunt public

ANUNT PUBLIC

Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea in calitate de custode al ariilor protejate ROSPA0009 Beştepe-Mahmudia şi rezervaţia naturală Dealurile Beştepe cu sediul în mun Tulcea , str. 14 Noiembrie , nr 5 - prin Unitatea de Implementare a Proiectului  titular al Planului de management integrat pentru ariile protejate ROSPA0009 Beştepe-Mahmudia şi rezervaţia naturală Dealurile Beştepe cu amplasamentul situate pe teritoriul administrativ al următoarelor localităţi: Nufăru  , Beştepe  şi   Mahmudia , Tulcea si Valea  Nucarilor anunta publicul interesat  asupra depunerii primei versiuni a planului  in vederea obtinerii avizului de mediu pentru planul mai sus mentionat.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan  la sediul APM Tulcea din strada 14 Noiembrie nr. 5 telefon 0240510622, fax 0240510621, de luni pana joi intre orele 08.00 – 16.30 si vineri intre orele 09.00-14.00 si pe pagina de internet a proiectului http://www.apmtl.ro/comunicare/evenimente

Comentariile si sugestiiile publicului se vor primi in scris la APM in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

Consulta Planul aici

Vizualizeaza Hartile aici. 

Luni, 18 Mai 2015 12:32

Planul de Management al RO SPA009 Bestepe-Mahmudia si Rezervatia naturala Dealurile Bestepe

ANUNT PUBLIC

Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea in calitate de custode al ariilor protejate ROSPA0009 Beştepe-Mahmudia şi rezervaţia naturală Dealurile Beştepe cu sediul în mun Tulcea , str. 14 Noiembrie , nr 5 - prin Unitatea de Implementare a Proiectului  titular al Planului de management integrat pentru ariile protejate ROSPA0009 Beştepe-Mahmudia şi rezervaţia naturală Dealurile Beştepe cu amplasamentul situat pe teritoriul administrativ al următoarelor localităţi: Nufăru  , Beştepe  şi   Mahmudia , Tulcea si Valea  Nucarilor anunta publicul interesat  asupra depunerii primei versiuni a planului  in vederea obtinerii avizului de mediu pentru planul mai sus mentionat.

Publicul interesat poate consulta propunerea de plan  la sediul APM Tulcea din strada 14 Noiembrie nr. 5 telefon 0240510622, fax 0240510621, de luni pana joi intre orele 08.00 – 16.30 si vineri intre orele 09.00-14.00 si pe pagina de internet a proiectului http://www.apmtl.ro/comunicare/evenimente

Comentariile si sugestiiile publicului se vor primi in scris la APM Tulcea in termen de 18 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

 

Citeste Planul aici

 

Vizualizeaza Hartile aici .

Miercuri, 25 Martie 2015 12:36

In 26 martie 2015, are loc a doua consultare publica a draftului Planului de management pentru ROSPA009 Bestepe-Mahmudia si Rezervatia Naturala Dealurile Bestepe

Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea, in calitate de Beneficiar al proiectului ,,Elaborarea planului de management integrat pentru ROSPA009 Bestepe-Mahmudia si Rezervatia Naturala Dealurile Bestepe"si de custode a celor doua arii protejate  organizeaza a doua consultare publica a planului de Management. Aceasta de va desfasura in data de 26 martie 2015 ora 11.00, in sala de sedinte a Agentiei pentru Protectia Mediului Tulcea, strada 14 Noiembrie, nr.5, localitatea Tulcea, judetul Tulcea. 

Citeste aici  draftul planului de management. 

Joi, 08 Mai 2014 12:00

Materiale de constientizare si publicitate elaborate si/sau distribuite in cadrul Proiectului

Nr. crt Nume Vizualizeaza
 1 Mapa  Discheta
 2 brosura  
Discheta
 3 Pix  
Discheta
 4 Rucsac  
Discheta
 5 Diploma  
Discheta
 6 Insigna  
Discheta
 7 Sapca Discheta
 8 Tricou Discheta
 9 Umbrela Discheta
 10 Banner Roll-up  
Discheta
 11  Afis A3  
Discheta
 12 Autocolant Discheta
Joi, 28 August 2014 12:00

dezbateri pentru rezervatia naturala dealurile bestepe

Pagina 1 din 2

Pentru informații detaliate despre celelalte programe finanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romăniei.