ELABORAREA PLANULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ROSPA0009 BEȘTEPE-MAHMUDIA ȘI REZERVAȚIA NATURALĂ DEALURILE BEȘTEPE.

COD PROIECT: SMIS-CSNR 43299

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

ROSPA 0009 Beştepe - Mahmudia

Situl de protectie specială avifaunistică ROSPA 0009 Beştepe – Mahmudia are o suprafaţă totală de 3663 ha şi este situat pe teritoriul administrativ al următoarelor localităţi: comuna Nufăru (39%), comuna Beştepe (11%) şi comuna Mahmudia (3%). municipiul Tulcea (sub 1%), comuna Valea Nucarilor (sub 1%).

Acest sit găzduieşte efective importante ale unor specii de păsări protejate la nivel european prin Directiva Păsări şi Convenţia de la Bonn, precum şi la nivel naţional prin OUG 57/2007 din care:

  1. Specii de păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC: Accipiter brevipes, Anthus campestris, Aquila clanga, Aquila heliaca, Aquila pomarina, Branta ruficollis, Calandrella brachydactyla, Caprimulgus europaeus, Circus cyaneus, Circus macrourus, Coracias garrulus, Dendrocopos syriacus, Falco peregrinus, Falco vespertinus ,Lanius collurio ,Lanius minor, Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Burhinus oedicnemus, Buteo rufinus, Circus pygargus, Hieraaetus pennatus, Milvus migrans, Oenanthe pleschanka, Pernis apivorus, Circaetus gallicus, Ciconia ciconia, Circus aeruginosus, Falco cherrug, Haliaeetus albicilla
  2. Specii de păsări cu migraţie regulată nemenţionate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC: Galerida cristata, Alauda arvensis, Anthus trivialis, Asio otus, Coccothraustes coccothraustes, Coturnix coturnix, Columba palumbus, Cuculus canorus, Falco subbuteo, Falco tinnunculus, Hirundo rustica, Jynx torquilla, Luscinia megarhynchos, Merops apiaster, Miliaria calandra, Monticola saxatilis, Motacilla alba, Motacilla flava, Oenanthe oenanthe, Oriolus oriolus, Phoenicurus ochruros, Riparia riparia, Saxicola torquata, Serinus serinus, Streptopelia turtur, Sturnus vulgaris, Sturnus roseus, Sylvia atricapilla, Sylvia borin, Sylvia communis, Upupa epops, Buteo buteo.

Situl este important pentru populatiile cuibăritoare ale speciilor următoare: Burhinus oedicnemus, Caprimulgus europaeus, Calandrella brachydactyla, Oenanthe pleschank

Situl este important în perioada de migraţie pentru speciile de răpitoare (situl este bottle-neck pentru răpitoare).

Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: Branta ruficollis, Circus cyaneus.

pasare1pasare2

pasare3

pasare5pasare6

Pentru informații detaliate despre celelalte programe finanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romăniei.