ELABORAREA PLANULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ROSPA0009 BEȘTEPE-MAHMUDIA ȘI REZERVAȚIA NATURALĂ DEALURILE BEȘTEPE.

COD PROIECT: SMIS-CSNR 43299

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Rezervația naturală Dealurile Beștepe

Rezervaţia naturală IV. 59. Dealurile Beştepe în suprafaţă  de 415 ha a fost  instituită prin HG 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone. Încadrată în categoria IV IUCN, rezervaţia a fost declarată pentru protecţia şi conservarea de habitate şi specii de importanţă comunitară şi naţională. Dintre acestea 18 specii de păsări, o specie de mamifer şi 6 specii de reptile, sunt incluse în anexele OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice cu modificările şi completările ulterioare, în următoarele categorii:

Specii de păsări de interes comunitar: eretele de stuf, şerparul, eretele vânăt, dumbrăveanca, ciocănitoarea de grădină, ciocănitoarea de stejar, muscarul mic, sfrănciocul roşiatic, sfrănciocul cu frunte neagră şi fâsa de câmp. 

  • Specii de păsări de interes naţional care necesită o protecţie strictă: vânturelul roşu, pupăza, prigoria, presura sură, grangurul, sticletele şi florintele.
  • Specii de păsări de interes comunitar a căror vânătoare este permisă: ciocârlia.
  • Specie de mamifer de interes comunitar: popândăul
  • Specii de reptile de interes comunitar: ţestoasa dobrogeană.
  • Specii de reptile de interes comunitar care necesită o protecţie strictă: şopârla mică, şopârla de iarbă, boa de nisip, guşterul şi guşterul vărgat.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe finanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romăniei.