ELABORAREA PLANULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ROSPA0009 BEȘTEPE-MAHMUDIA ȘI REZERVAȚIA NATURALĂ DEALURILE BEȘTEPE.

COD PROIECT: SMIS-CSNR 43299

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Odată cu finalizarea celei de-a treia sesiuni de preluare în administrare, respectiv custodie a ariilor naturale protejate de interes naţional şi comunitar, Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea a încheiat cu Ministerul Mediului şi Pădurilor, convenţia de custodie nr 238/08.04.2011 cu o durată de cinci ani, pentru aria specială de protecţie avifaunistică ROSPA 0009 Beştepe - Mahmudia împreună cu aria protejată de interes naţional Dealurile Beştepe - cod IV.59.

Pentru o mai bună gestionare şi o eficientă protecţie şi conservare a diversităţii biologice, a habitatelor naturale, a speciilor de floră şi faună sălbatică, precum şi pentru asigurarea unui management eficient al ariilor naturale protejate şi, în special al reţelei ecologice Natura 2000, Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea derulează proiectul Elaborarea planului de management integrat pentru ROSPA0009 Beştepe-Mahmudia şi rezervaţia naturală Dealurile Beştepe, proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Operaţional Sectorial “Mediu”.

Valoarea totală a proiectului: 1.212.792,00 Lei

Durata proiectului: 01 iulie 2013 – 31 octombrie 2015

Proiectul are o importanţă majoră, planul de management aprobat reprezentând documentul de bază pentru administrarea ariilor protejate ROSPA0009 Beştepe-Mahmudia şi rezervaţia naturală Dealurile Beştepe dar şi pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor umane din zona acestor arii protejate.

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe finanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romăniei.